Pobl

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael ei llywodraethu gan Fwrdd Rheoli, sy’n cael cyngor gan Fwrdd Cynghori Annibynnol. 

Mae gennym Fwrdd Addysg hefyd, sy’n goruchwylio’r rhaglen hyfforddi, yn ogystal â Chynulliad Myfyrwyr, sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn ethol un o’i aelodau i wasanaethu ar y Bwrdd Rheoli.

Comments are closed.