Amdanom ni

Rydym yn cynnig rhaglen unigryw sy'n darparu dealltwriaeth gyfannol o’r holl broses weithgynhyrchu, yn ogystal ag arbenigedd mewn un cam o leiaf.

Ein rhaglen

Mae ein Canolfan Hyfforddiant Doethurol yn defnyddio dull hyfforddi amlsefydliadol sy'n seiliedig ar garfanau, ac sy'n cynnwys partneriaethau diwydiannol cryf.

Cyfleusterau ymchwil

You will have access to world-class, modern laboratories with comprehensive technician and workshop support.

Myfyrwyr

Myfyrwyr
Rhagor am ein myfyrwyr.

Gwneud cais nawr

Gwneud cais nawr
Gwybodaeth am sut i wneid cais ar gyfer ein Canolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Pobl

Pobl
Mae’r CDT yn cynnwys nifer o fyrddau er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn llwyddiannus.

Partneriaethau

Partneriaethau
Rydym yn gweithio gyda llawer o sefydliadau partner er mwyn sicrhau bod hyfforddiant ac ymchwil sy’n berthnasol i’r diwydiant ar gael i fyfyrwyr.