Bwrdd Rheoli

Mae gan y Bwrdd Rheoli gyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau bod y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn cael ei chyflwyno’n llwyddiannus yn unol ag amodau EPSRC/UKRI.

Mae’n goruchwylio’r broses o recriwtio myfyrwyr i’r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn dyrannu prosiectau PhD ar sail proses deg a thryloyw, ac yn goruchwylio ac yn cydlynu cysylltiad â phartneriaid yn y diwydiant.

Yr Athro Peter Smowton
Cyfarwyddwr y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol
Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mohamed Missous
Prifysgol Manceinion

Yr Athro Mark Hopkinson
Prifysgol Sheffield

Yr Athro Huiyun Liu
Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Paul Tasker
Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Khaled Elgaid
Bwrdd y Rhyngwyneb Diwydiannol
Prifysgol Caerdydd

Dr Bo Hou
Y Prif Fentor
Prifysgol Caerdydd

Dr Daryl Beggs
Cadeirydd y Bwrdd Addysg
Prifysgol Caerdydd

Comments are closed.