Digwyddiadau

Brightening the Future (Disgleirio’r Dyfodol)

Gwnaeth ein myfyrwyr Carfan 1 ddylunio a threfnu digwyddiad hanner diwrnod ar gyfer myfyrwyr Carfan 2 yn ogystal â goruchwylwyr a phartneriaid diwydiant y CDT. Roedd y rhaglen yn cynnwys siaradwyr o CS Connected, Labordy Ffisegol Cenedlaethol, Newport Wafer Fab, Rockley Photonics, Seagate a SPTS. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl gyflwynwyr ac i bawb oedd yn bresennol. Mae mwy o fanylion am y digwyddiad ar wefan bwrpasol ‘Brightening the Future‘ (Disgleirio’r Dyfodol)

ADIFF: Ymchwilwyr yn Gwneud Gwahaniaeth yng Nghymru

Ar ôl rhaglen hyfforddi tridiau ar ddiwedd mis Hydref, a gynhaliwyd gan Science Made Simple llwyddiannus, gwnaeth ein myfyrwyr Carfan 1 gymryd rhan gyda gweithgareddau Noson Ymchwilwyr Ewropeaidd ADIFF. Edrychwch amdanynt yn Oriel yr Ymchwilwyr

Comments are closed.