Y Bwrdd Addysg

Y Bwrdd Addysg sy’n gyfrifol am oruchwylio ansawdd ac effeithiolrwydd yr hyfforddiant, gan gynnwys y rhaglen blwyddyn gyntaf a addysgir.  Mae’n argymell cynnydd o flwyddyn 1 i flwyddyn 2 i’r Bwrdd Rheoli ac yn monitro cynnydd ar y PhD wedi hynny.

Dr Daryl Beggs
Cadeirydd
Prifysgol Caerdydd

Dr Rick Smith
Prifysgol Sheffield

Dr Sanjeev Kumar
Coleg Prifysgol Llundain

Dr Roberto Quaglia
MSc mewn Peirianneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Dr Leszek Majewski
Prifysgol Manceinion

Dr Amy Morreau
MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Dr Bo Hou
Y Prif Fentor
Prifysgol Caerdydd

Comments are closed.