Y Bwrdd Addysg

Y Bwrdd Addysg sy’n gyfrifol am oruchwylio ansawdd ac effeithiolrwydd yr hyfforddiant, gan gynnwys y rhaglen blwyddyn gyntaf a addysgir.  Mae’n argymell cynnydd o flwyddyn 1 i flwyddyn 2 i’r Bwrdd Rheoli ac yn monitro cynnydd ar y PhD wedi hynny.

Dr Daryl Beggs
Cadeirydd
Prifysgol Caerdydd

Dr Max Migliorato
Prifysgol Manceinion

Dr Rick Smith
Prifysgol Sheffield

Dr Kasia Balakier
Coleg Prifysgol Llundain

Dr Roberto Quaglia
MSc mewn Peirianneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Dr Richard Lewis
MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Comments are closed.