Y Bwrdd Cynghori Annibynnol

Mae’r Bwrdd Cynghori Annibynnol yn darparu trosolwg a chyngor ar gyfer y Bwrdd Rheoli. Mae’n cyfarfod bob chwe mis ac yn cynnwys cynrychiolwr o EPSRC, wedi’i benodi gan EPSRC, ac o leiaf tri academydd annibynnol o sefydliadau y tu allan i’r pedair prifysgol partner. 

Bydd y Bwrdd Cynghori Annibynnol yn derbyn adroddiadau am bob agwedd ar weithrediad y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol gan Gadeiryddion y Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Addysg, a bydd gan y Bwrdd fynediad at yr holl waith papur monitro.

Yr Athro Simon Bending
Cadeirydd
Prifysgol Caerfaddon

Dr Nick Cooper
Uwch Reolwr Portffolio
Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yr Athro Ana M. Sanchez
Prifysgol Warwick

Yr Athro Judy Rorison
Prifysgol Bryste

Yr Athro Robert Martin
Prifysgol Ystrad Clud

Comments are closed.