Y Bwrdd Cynghori Annibynnol

Mae’r Bwrdd Cynghori Annibynnol yn darparu trosolwg a chyngor ar gyfer y Bwrdd Rheoli. Mae’n cyfarfod bob chwe mis ac yn cynnwys cynrychiolwr o EPSRC, wedi’i benodi gan EPSRC, ac o leiaf tri academydd annibynnol o sefydliadau y tu allan i’r pedair prifysgol partner. 

Bydd y Bwrdd Cynghori Annibynnol yn derbyn adroddiadau am bob agwedd ar weithrediad y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol gan Gadeiryddion y Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Addysg, a bydd gan y Bwrdd fynediad at yr holl waith papur monitro.

Yr Athro Simon Bending
Cadeirydd
Prifysgol Caerfaddon

Yr Athro Ana M. Sanchez
Prifysgol Warwick

Yr Athro Judy Rorison
Prifysgol Bryste

Yr Athro Robert Martin
Prifysgol Ystrad Clud

Comments are closed.